کارکنان ما

پاتریک اوکانر
وکیل اصلی و مدیر عامل

پاتریک در سال 2013 مجوز وکالت خود را دریافت کرد و از آن زمان عمدتا مشغول به فعالیت بوده ً در قانون مهاجرت و حقوق بشر است. او تجربه وسیعی از وکالت در تمام مراحل مهاجرتی از جمله دادگاه تجدید نظر اداری، دادگاه منطقه ایی فدرال، دادگاه فدرال استرالیا، اداره ارزیابی مهاجرت و وزارت کشور را دارد. پاتریک همچنین دارای تجربه وسیعی در برنامه ویزاهای شریک زندگی و حمایتی، ویزای مهار تی و امور مرتبط با لغو و یزا می باشد.

پاتریک قبل از فعالیت در حرفه حقوق، دارای تحصیالت عالی در به عنوان مدیر کل یک شرکت روانشناسی بود. او همچنین قبالً تحقیقاتی و مشاوره ای کار کرده است و تجربه زیادی در ارائه مشاوره به مشتریان در بخش امور شرکتی دارد.

در سال 2017 ،پاتریک یک سال را به عنوان وکیل در اروپا و در بنیاد آدیتوس که در مالتا مستقر است کار کرد و به پناهندگانی که وارد اروپا میشدند و به دنبال حمایت بودند، مشاوره حقوقی ارائه میداد. بنیاد آدیتوس یک ی از سازمان های پیشرو در حقوق بشر در اروپا می باشد.

پاتریک درک قوی از مسائل جاری مهاجرتی دارد. او دارای اشتیاق فراوانی در مسائل مربوط عدالت اجتماعی، حقوق بشر و پناهندگان که امروزه در استرالیای معاصر و خارج از کشور وجود دارد می باشد. پاتریک همچنین بیش از 5 سال به صورت رایگان و به عنوان خیریه در مرکز کمک به پناهجویان و مرکز حقوقی پناهندگان در ملبورن کار کرده است.

تایا کتالر-جونز
وکیل ارشد

تایا لیسانس خود در رشته های علوم انسانی و مدرک کارشناسی عالی در حقوق را با درجه ممتاز در دانشگاه تاسمانیا به پایان رسانید و سپس مجوز وکالت در دادگاه عال ی تاسمانیا را دریافت کرد.

تایا در سازمان خدمات حقوقی پناهندگان تاسمانیا به عنوان وکیل ارشد مشغول به کار می باشد. ا و همچنین مدیریت بخش تخصصی خدمات مهاجرتی خشونت خانوادگی )” FVMS )”را برعهده دارد. تایا همچن ین در حوزه های بشردوستانه و پناهندگان فعالیت می کند و به مشتریان در طیف وسیعی از موارد از جمله درخواست ویزای های حمایتی داخل استرالیا و ویزای شریک زندگی کمک می کند.

تایا قبل از شروع به کار در TRLS در مرکز خدمات حقوقی زنان تاسمان یا در زمینه حقوق خانواده و خشونت خانوادگی فعالیت م ی کرده است و تجربه کار با قربان یان و بازماندگان خشونت خانوادگی در تاسمانیا و خارج از کشور را دارد. در سال 2019 تایا به کیریباتی نقل مکان کرد و در آنجا برای تاسیس اولین و تنها مرکز تخصصی ارائه خدمات خشونت بر اساس جنسیت در آن کشور حمایت های حقوقی ارائه داد. تجربه حقوقی تایا در حیطه های قانون خانواده، خشونت خانوادگی و قانون مهاجرت، او را قادر ساخته است بتواند خدمات حقوقی حساس از لحاظ فرهنگ ی و آگاه به تروما ارائه دهد.

تایا در تمامی مراحل دادرسی شامل درخواست هایی که در مراحل اولیه خود در وزارت کشور هستند، ، درخواست های تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر اداری و درخواستهای بررسی قضایی، به نمایندگی از مشتریان FVMS و TRLS حضور می یابد.

ملودی تان
وکیل

ملودی در آگوست سال 2020 و پس از گرفتن مدرک کارشناسی عالی در حقوق و گذراندن دوره حقوق در تاسمانیا، مجوز وکالت خود را دریافت کرد. 

ملودی در مالزی بزرگ شده است و به چندین زبان از جمله چینی ماندارین، کانتونی، ماالیی، ژاپن ی و انگلیسی صحبت می کند. 

ملودی در سال 2016 موفق به دریافت بورسیه دانشجویان بین المللی تاسمانیا جهت تحصیل در این ایالت شد. او به عنوان یک مهاجر که خود سیستم مهاجرت را تجربه کرده بود، عالقه زیاد ی به قانون مهاجرت پیدا کرد. 

ملودی در سال 2019 جایزه معاونت دانشگاه برای خدمات اجتماعی و مدنی را دریافت کرد و در طول سال 2019 به صورت داوطلبانه به عنوان مشاور دانشجویی در بخش خدمات حقوقی و مهاجرت دانشجویی به فعالیت پرداخت. 

در طول این مدت، عالقه، اشتیاق و مهارت ملودی در قانون مهاجرت افزایش یافت، به طوریکه پس از اتمام تحصیل در رشته حقوق و پیش از آنکه قراردادی با TRLS داشته باشد، به صورت داوطلبانه فعالیت حقوقی خود را در این مرکز آغاز کرد. 

ملودی اکنون در زمینه روش های اخذ ویزاهای مهارتی برای دارندگان ویزای پناهگاه امن اساسی (Enterprise Haven Safe( تخصص دارد. ملودی همچنین دارای تجربه در زمینه ویزاهای پناهندگی خارج از استرالیا، ویزای کودکان و ویزای شریک زندگی می باشد.

خارج از محیط کاری، ملودی یک موزیسین و گرافیست با استعداد است، و هیچ چیز را به اندازه بغل کردن گربه اش، میکا، دوست ندارد.

دیزی کاتروس
وکیل

دیزی برای کار بر روی پرونده های بشردوستانه خارج از استرالیا استخدام شده است. در سال 2021 دیزی مشغول کار بر روی پاسخ TRLS به بحران افغانستان بود، اما پس از دریافت مجوز وکالت، به مشتریان ما در پرونده های دیگر نیز شامل پرونده خانواده های از هم جدا شده و ویزاهای پیوستن به خانواده کمک می کند.

دیزی اشتیاق بسیاری به مسائل حقوق بشر دارد و این شور و شوق بود که او را به سمت قانون پناهندگان سوق داد. پیش از شروع قرارداد، دیزی تحصیل خود در رشته حقوق را در دانشگاه تاسمانیا به اتمام رساند و پس از طی دوره کارآموزی در TRLS ،به مدت شش ماه با این مرکز به عنوان داوطلب همکاری نمود. دیزی همچنین از سال 2019 در هیئت شهروندی تاسمانیا که یک سازمان هنری و حقوق بشری می باشد به عنوان مسئول روابط عمومی خدمت کرده است.

کاوندی باتوویتا آراچیگ
وکیل

کاوندی در آگوست سال 2021 و پس از اتمام دوره لیسانس حقوق و گذراندن دوره حقوق در تاسمانیا، مجوز وکالت خود را دریافت کرد.

کاوندی در سال 2017 موفق به دریافت بورسیه دانشجویان بین المللی تاسمانیا جهت تحصیل در این ایالت شد.

در ابتدا کاوندی به صورت کوتاه مدت برای کار بر روی پرونده مشتریان افغانستانی استخدام شد. در پاسخ به بحران افغانستان، کاوندی در تکمیل و نها یی کردن درخواست های ویزا و همچنین تنظیم پ یش نو یس اظهارنامه های قانونی، با مشتر یان افغانستانی ما همکاری نزدیک ی داشته است.

کاوندی همچن ین در پاسخ به بحران اوکراین، در تکمیل و نهایی کردن درخواست های ویزا جهت میسر کردن ورود خانواده های مشتریان اوکراینی به استرالیا، با آن ها همکاری نزدیک ی داشته اکنون عمدتا بر روی ویزاهای پناهندگی خارج از کشور ً است. او کار می کند.

کاوندی تجربه کار در دادگاه مجیستری ت تاسمانیا به عنوان وکیل کشیک و ارائه مشاوره حقوقی و حضور در دادگاه برای مشتریان را دارد. وی همچنین به عنوان وکیل در سازمان کمک های حقوقی تاسمان یا مشغول به کار بوده است.

قبل از پیوستن به TRLS ،کاوندی به عنوان داوطلب با مراکز حقوقی جامعه و برخی سازمان های دیگر در تاسمانیا همکاری داشته است. تجربه داوطلبانه او شامل صلیب سرخ تاسمانیا ، مرکز کمک به کارگران و اتحادیه مستاجران تاسمانیا می باشد.

کاوندی همچن ین به صورت داوطلبانه به عنوان برنامه ریز رویداد برای افراد مهاجری که تازه وارد تاسمانیا شده اند فعالیت کرده است، تا بتواند با م عرفی این افراد به ساکنین محلی تاسمانیا ارتباطات آن ها در جامعه را آسان تر کند.

در خارج از محیط کاری، کاوندی وقت خود را صرف کمپینگ و سیاحت در تاسمان یا می کند.

جارین وایت
جارین وایت دستیار حقوقی

جارین دانشجوی سال آخر حقوق در دانشگاه تاسمانیا می باشد و به صورت پاره وقت در TRLS در بخش سرویس مهاجرتی خشونت خانوادگی )FVMS )فعالیت می کند.

جارین هنگام تحصیل در رشته حقوق متوجه اشتیاق خود به حقوق بشر شد و به عنوان داوطلب در جوامع مختلف دانشگاهی مانند بخش ابتکار عدالت بین المللی شروع به فعالیت کرد. وی با دیدن ویرانی های ناشی از بحران افغانستان، یک روز در هفته به صورت داوطلبانه در TRLS مشغول به کار شد. در ژانویه سال 2022 ، جارین به طور داوطلبانه در بخش FVMS شروع به کار کرد و در آنجا به تایا در کارهای مربوط به پرونده ها و کارها ی اداری کمک می کرد.

در آگوست سال 2022 ، جارین با یک قرارداد کوتاه مدت برای کار به عنوان دستیار حقوقی در بخش FVMS استخدام شد.

در خارج از محیط کاری و دانشگاه ، جارین عاشق عکاسی، ف یلم برداری، بازی های ویدیویی و آشپزی می باشد.